Algemene voorwaarden

Hoewel Quantum Touch fantastische resultaten oplevert, is er geen garantie, dat het voor iedereen werkt. Het is niet bedoeld als vervanging voor acute medische interventie. Het is een gereedschap of middel: Quantum Touch sluit geen enkel ander middel uit.
Indien je wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline, is dat iets tussen jou en de beoefenaren van deze andere discipline.
De Quantum Touch therapievorm neemt geen impliciet of expliciet bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies en/of medicatie.
Quantum Touch therapeuten onthouden zich van uitspraken over behandelingen,medicatie en/of interventies van andere disciplines, dat wil zeggen doen geen uitspraken over vakgebieden buiten Quantum Touch en hebben niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen.